top of page
Pinwheel Kids

KURS OG VEILEDNING

Jeg har flere års erfaring med individ- og systemarbeid fra barnehagesektoren, og har blant annet holdt ulike kurs om språk og språkstimulering til pedagogisk personell. Et rikt og stimulerende språkmiljø i barnehagen er ikke bare viktig for å sikre god språkutvikling, men er avgjørende for å skape gode relasjoner mellom barn og voksne og for at lek og samspill skal utvikle seg. Har din barnehage eller avdeling behov for mer kunnskap om språk og språkstimulering? Trenger dere inspirasjon til nytt innhold i samlingsstunder og språkgrupper?
Ut fra behov og problemstillinger kan jeg utarbeide kurs, forelesninger og workshops som er tilpasset din avdeling/barnehage.

Aktuelle tema kan for eksempel være:

  • Hva vil det si å være en språklig rollemodell?

  • Hva skaper et godt språkmiljø?

  • Lek og stimulering av språklig bevissthet, og hvorfor dette er viktig for senere lese- og skriveutvikling

  • Høytlesing og historiefortelling som språkstimulering

  • Samlingsstund og språk

  • Er begrepsforståelse og ordforråd det samme?

Ta gjerne kontakt for å drøfte innhold, omfang, organisering og pris. Kurs og veiledning: Service
bottom of page