top of page
IMG_20190819_094439_edited.jpg

ANE GULDBERG

Logoped MNLL

Mitt navn er Ane Guldberg og i 2011 fullførte jeg en master i logopedi ved Universitetet i Bergen. Fra 2011 til 2018 jobbet jeg som logoped ved pedagogisk fagsenter i Bergen kommune hvor jeg fikk erfaring med et bredt spekter av logopediske problemstillinger. Fra 2018 til 2020 var jeg seniorrådgiver med Statped vest, hvor mitt spesialfelt var taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Med bakgrunn fra både 1. og 3. linjetjeneste har jeg bred erfaring med direkte logopedisk oppfølging, veiledning til foresatte og andre nærpersoner, samt forelesning- og kursvirksomhet. Jeg er medlem av Norsk Logopedlag, og har vært praksisveileder for logopedstudenter fra Universitetet i Bergen.

Jeg har særlig erfaring med arbeid knyttet til:

  • Språk- og begrepsutvikling

  • Artikulasjon- og språklydsvansker / fonologiske vansker

Kurs og sertifiseringer:

  • KIDS – stammemodifikasjon for skolebarn

  • Hospitering og kurs ved The Michael Palin Centre for Stammering i London. (https://www.whittington.nhs.uk/default.asp?c=25406)

  • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention

  • Workshop om språklydsvansker i regi av Statped vest, inkludert forelesing med Caroline Bowen

Ane Guldberg: Service
bottom of page