top of page
Barn i Speech Therapy

TJENESTER

Logopedisk oppfølging må tilpasses og tilrettelegges hver enkelt. Fremgang og utvikling er avhengig av godt samarbeid og trygg relasjon mellom bruker og logoped, der en bygger på styrker og muligheter hos hver enkelt og det miljøet de er i. 
Logopedisk oppfølging kan innebære både direkte oppfølging, og veiledning til foresatte og andre nærpersoner. Omfang og organisering av tjenester må avtales med den enkelte. 

Guldberg Logopedi er en nyoppstartet privat logopedpraksis i Bergen, og er for tiden uten egne kontorlokaler. Hjelpen gis der bruker er, etter avtale med for eksempel barnehage og skole. I noen tilfeller tilbyr jeg også hjemmebesøk eller legger tilrette for at hjelpen kan organiseres på mitt hjemmekontor.
Etter avtale kan oppfølging gis over videokonsultasjon.

Tjenester: Service
bottom of page