top of page
Therapy Session

PRISER OG TAKSTER

Følger veiledende takster fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Første konsultasjon/undersøkelse m/tilbakemelding: 1650 kr
Behandling 45 minutter: 825 kr
Behandling 60 minutter: 1092 kr

Videokonsultasjon 45 minutter: 825 kr
Videokonsultasjon 60 minutter: 1092 kr

Avlysning av time må skje innen 24 t før avtalt møte. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert. 

HELFO-avtale:

Jeg har refusjonsavtale med HELFO. Dersom en har rett til stønad fra HELFO kan en få dekket behandling og undersøking. 

"HELFO kan gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserende logoped etter folketrygdlova dersom det offentlege ikkje yter stønad etter anna lov. Helfo kan yte stønad til behandling hos logoped dersom det gjeld behandling ved sjukdom, skade eller lyte, dersom brukar ikkje kan få eit tilbod om behandling etter anna lovgiving."

Priser og takster: Service
bottom of page